Документация по процедура „Избор с публична покана“ по ПМС № 69 за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за внедряване на линеен сифон с двойна защита – иновативен продукт с потенциал за успешна пазарна реализация”

  1. Декларация за изпълнени договори за доставка
  2. Приложение 3.13 Примерна методика за оценка
  3. Приложение 3.1 Публична покана
  4. Приложение 3.2 Оферта
  5. Приложение 3.3 Изисквания оферти
  6. Приложение 3.6 Декларация по чл.22 ал.2 т.1
  7. Проектодоговор Образец
  8. Решение
  9. Техническа спесификация

Патлиджански ООД в Европа - bad-kueche.eu